Copyright

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan Examenangst.com.

Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Examenangst.com en vrijwaren Examenangst.com derhalve van aanspraken van derden.

Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Examenangst.com worden verveelvoudigd.

Mocht Examenangst.com op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materiaal of links op de site, dan heeft Examenangst.com het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.